Menu

Kontakt

Macikowo-Wieś Maciejowej Duszy

e-mail: maciejowadusza@wp.pl

fecebok: Maciejowa Dusza

Osoba do kontaktu

Urszula Skrzeszewska

tel. 533 656 800

''Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic''

              Macikowo 30
           87-400 Golub-Dobrzyń
  NIP 5030076826
 
 0000430033
 341335386
 
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Urszula Bożena Skrzeszewska - Prezes 
Halina Kalinowska  - Z-ca Prezesa
Zdzisława Młodziankiewicz  - Skarbnik
Anna Martewicz  - Sekretarz
Anna Boniecka - Członek Zarządu
Partnerzy: