Menu

Blisko nas

                                                   

    Murowany kościół parafialny pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Nowogrodzie, został wzniesiony w latach 1901 - 1906, w stylu neogotyckim. Stanął na miejscu drewnianego kościoła, który spłonął w lutym 1899 roku. Wraz z drewnianym kościołem ogień strawił też słynący cudami i łaskami cenny obraz. Był to wizerunek Matki Boskiej Nowogrodzkiej Miłosierdzia.

     Prawdopodobnie spalony kościół nie był pierwszą świątynią, która stała w tym miejscu. Z dostępnych informacji wynika, że już przed 1258 rokiem stała tu niewielka kaplica. Z wyposażenia i wystroju wnętrza wartość zabytkową posiadają: barokowe rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego, barokowa monstrancja i cynowy lewaterz, wszystko z XVIII wieku.

    Za kościołem znajduje się wzgórze potocznie zwane szańcem. W okresie wczesnośredniowiecznym znajdowało się na nim grodzisko .

 

#########################################

 

 

 

Partnerzy: